Softline A/S

 

Der blev skabt kontakt til Softline A/S i 2003, da møbelproduktionen blev taget ud af K. Balling Engelsen. WNT 2000 blev bedt om at forestå opbygningen af et selvstændigt net og sammenkoble de eksisterende bygninger ved hjælp af det oprindelige net, som var etableret af KBE. Det lykkedes med et lille budget at få etableret en overgang til ny selvstændig virksomhed og WNT 2000 og Softline A/S har siden høstet frugterne af det udbytterige samarbejde både på netværk, server og PC. Softline A/S har nogle udfordringer med stor afstand mellem produktion og administration, det har gennem årene givet diverse hovedbrud, men det er lykkedes at stabilisere en
nuværende fiberforbindels,e så kvaliteten i det interne net nu er tilfredstillende. Softline A/S har gennem alle år haft sin egen mailserver og sin egen SQL server, som WNT 2000 har opsat og vedligeholdt fra dengang Exchange 2003 til i dag Exchange 2010.På SQL siden har Softline A/S skiftet fra SQL 2000 til SQL 2005 som basis for deres Axapta installation, som WNT 2000 arbejder udmærket sammen med Softlines Axapta support om at vedligeholde.
Det viste sig hurtigt at Softline A/S havde brug for fleksibel adgang til firmanetværket, og Softline A/S har derfor gennem alle år haft egen terminalserver baseret på Microsoft Terminal Server.
I dag afvikler eksterne medarbejdere samt direktionen deres gøremål via Microsoft RDP-services på Server 2008 R2. I år 2011 i forbindelse med levering af Exchange 2010 har WNT 2000 også fundet det hensigtsmæssigt at indføre virtuelle servere i IT-miljøet på Softline A/S. Softline A/S har i samarbejde med WNT 2000 indført strategiudskiftning af IT-udstyr, så den årlige investering i IT holdes på nogenlunde samme niveau. Dette gavner alle grene af virksomheden, da ekspertudstyr fra visse dele af virksomheden genbruges i mindre krævende funktioner, når de krævende processerfår nyt materiel.
Tweets
    Copyright 2013 . World Network Topology 2000