Cloud Computing

 

Cloud Computing er fremtidens måde at lagre data på – Cloud er en metode, der gør virksomheden uafhængig af at investere i eget centraliseret IT med servere og data gemt bag egne firewalls, tværtimod bliver alle data tilgængelige fra ethvert punkt på jordkloden, bare ens PC kan få kontakt til Internettet. Metoden er de store spillere på markedets bud på at kontrollere, at kunderne altid har betalt og registreret al software og købt legale licenser til alle de servere, som anvendes i deres IT-funktion. Det vil således blive sværere for nye/andre virksomheder, der vil levere serverløsninger til en billigere pris til danske virksomheder, at komme ind på markedet.
Før man går i gang med at kalkulere en Cloudløsning til sit firma, skal man dog gøre sig klart, at der er dybe faldgruber omkring, hvor (i hvilket land) data opbevares, og hvilke rettigheder myndighederne i det pågældende land har til at få adgang til dine data. Det er ligeledes vigtigt at nærlæse betingelserne for lagring af data hos en Cloududbyder med henblik på databeskyttelse og ophavsret. Er du en producerende virksomhed, vil dine produktudviklingsdata stadig være bedst beskyttet på virksomhedens egen server, selv om tilgængeligheden dermed begrænses.Brugen af domænelogin i virksomheder der anvender Microsofts servere, vil også fremadrettet være den foretrukne løsning set fra IT-chefens stol.
Forklaringer til fagudtryk:

Cloud- giver dig adgang til at lagre dokumenter, afvikle programmer, tjekke din e-mail, hvor du befinder dig på kloden, og synkroniserer møder og kalendere.

Domæne: Din organisations domæne gør det muligt at benytte samme login på alle firmaets computere og skaber en ydre grænse for andres computere, så de ikke uberettiget kan tilgå data. Et internetdomæne er et unikt navn, som vises i webadresserne for dit websted og efter @-tegnet i dine brugeres e-mail-adresser.

Tweets
    Copyright 2013 . World Network Topology 2000