WNT 2000

WNT2000

 

WNT 2000 blev i år 2000 stiftet af Jens C Petersen, som på daværende tidspunkt netop havde afsluttet et ét årigt forløb af Microsoft MCSE- uddannelsen, hvilket betyder Microsoft Certified Systems Engineer. Ideen bag firmaet er at tilbyde små og mellemstore virksomheder professionel servicering af deres IT, uden at den enkelte virksomhed skal fuldtidsansætte en medarbejder hertil. Ligeledes er virksomheden funderet lokalt på Lolland Falster, så kunder ikke oplever lang ventetid, inden problemerne tages under behandling.WNT 2000 har
gennem sit virke skabt et grundlag for sin tilstede-værelse i markedet for IT-support. Gode solide relationer til kunderne har ladet virksomheden vokse stille og roligt.Trods den rivende udvikling inden for IT har det lykkedes WNT 2000 at skabe den rette balance i vore kunders anvendelse af IT, så omkostningerne har fulgt firmaernes udvikling. WNT 2000 følger med i udviklingen og rådgiver sine kunder om nye produkter, der kan være mindre omkostningskrævende end kundens nuværende løsning, og WNT 2000 rådgiver om hvilken strategi, der vil være den rigtige, når udstyr skal udskiftes.

WNT 2000 følger med i udviklingen og rådgiver sine kunder om nye produkter, der kan være mindre omkostningskrævende end kundens nuværende løsning, og WNT 2000 rådgiver om hvilken strategi, der vil være den rigtige, når udstyr skal udskiftes.
Da WNT 2000 selv er et mindre firma, er WNT2000 i stand til hurtigt og fleksibelt at omsætte kundernes behov til den IT-løsning, der giver kunderne den mest smidige hverdag, herved bliver kundens frem-tidige servicebehov minimeret, og der bliver skabt den mest effektive og økonomisk rigtige IT-drift for virksomheden.

Tweets
    Copyright 2013 . World Network Topology 2000